Silotreat
Зареждане

SiloТreat - хидрофобизатори и дълбочинни импрегнатори

Повърхностна защита за бетон

Разнородни замърсявания от околната среда като водни петна, мъхове, лишеи и плесен, както и замърсяване от сажди и петрол могат да бъдат избегнати. Това се постига чрез създаване на високо повърхностно напрежение, което прави повърхността силно хидрофобна и олеофобна.

Молекулите на продукта SiloTreat® Concrete BE за повърхностна защита на бетон имат малка дълбочина на проникване, понеже са по-големи от молекулите на SiloTreat® Concrete DH за дълбочинно импрегниране на повърхности от бетон.

Молекулите SiloTreat® Concrete BE за повърхностна защита се свързват химически с повърхността и са устойчиви на климатично износване (УВ лъчение). Тези две качества гарантират ефикасна дълготрайна защита. За разлика от стандартните покрития, които образуват филм и запечатват повърхността, SiloTreat® Concrete BE позволява отделянето на водните пари. Бетонът запазва „дишащата“ си способност, влагата не се задържа и строителният материал ефикасно се предпазва.

Чрез SiloTreat® Concrete BE постигате икономически изгодно една лесна за почистване повърхност, която възпрепятства образуването на петна, мъх и замърсявания. Така е възможно лесното и бързо почистване на бетонните конструкции.

За по-дълготрайна защита, може да се използва в комбинация с дълбочинния импрегнатор SiloTreat® Concrete DH. Времето за изчакване между полагането на SiloTreat® Concrete DH  и повърхностния хидрофобирзатор SiloTreat® Concrete BE трябва да бъде минимум 2 седмици.

Снимка 1: Обработване на бетонна настилка с повърхностния хидрофобизатор SiloTreat® Concrete BEСвойствата на SiloTreat® Concrete BE, които допринасят за добавяне на ценни експлоатационни качества към бетонните конструкции:
 • SiloTreat® Concrete BE  отблъсква и оформя водата и маслата в капки върху обработената повърхност на абсорбиращи строителни материали
 • Повърхностният хидрофобизатор запазва паропропускливостта на бетона
 • SiloTreat® Concrete BE предпазва повърхността на бетона, подложена на цикли на замръзване и размразяване.
 • Не променя външния вид на бетонната повърхност
 • Поддържа бетонните конструкции чисти по-дълго време и прави почистването им по-лесно
 • SiloTreat® Concrete BE може да удължи значително експлоатационния живот на бетона
 • SiloTreat® Concrete BE може да бъде използван след нанасяне на дълбочинния импрегнатор за бетон SiloTreat® Concrete DH
 
Снимка 2: Получен „ефект на мънистото“ след обработката на бетонната настилка със SiloTreat® Concrete BE


Области на приложение:
 • Видим/архитектурен бетон
 • Фасадни фибро-циментови плоскости
 • Бетонни настилки
 • Бетонни паркинги
 • Мостови конструкции
 • Пристанищни съоръжения
 • Тунели и подлези
 • Бетонни панели
 • Стоманобетонни естакади за тръбопроводи
 • Хидротехнически съоръжения и др.

Обратно към всички новини


Последни новини